ایزوپرپیل الکل ال جی کره Isopropyl Alcohol:

 

نام شیمیایی IPA
فرمول مولکولی : C3H8O
نقطه جوش

 

تعریف الکل ایزوپروپانول:

 

C3H8O از نظر ظاهری مایعی بی رنگ، قابل اشتعال، با بوی بسیار قوی می باشد. ایزوپروپیل الکل به روش های مختلف تولید می شود، دو روش تجاری اصلی وجود دارد که ماده اولیه آنها پروپن است. روش اول، آبدهی غیر مستقیم پروپن در حضور کاتالیزگر اسیدی همگن و روش دوم، آبدهی مستقیم در حضور کاتالیزگر اسیدی ناهمگن است.

 

کاربردهای مهم ماده اولیه ایزوپروپیل الکل:

 

به عنوان حلال در صنعت داروسازی.
به عنوان حلال برای رزین و استرهای سلولز.
در فرآیند تخمیر.
در صنعت چاپ به این خاطر که دمای آب را در دستگاه های چاپ پایین می آورد و قابلیت تبخیر آن بسیار پایین است.
به عنوان ضد عفونی کننده جهت تمیز کردن پوست قبل از جراحی.
به عنوان ماده اولیه در شیشه شورها و ضد عفونی کننده ها.
به عنوان ماده اولیه در مواد آرایشی مانند اسپری های مو ، لاک ناخن.
به عنوان حلال در برخی واکنش های شیمیایی و آزمایشات بیولوژیک.