بنزو تری آزول  Benzotriazole:

 

کاربرد بنزو تری آزول جهت صنایعی که مستقیم با فلز آلومینیوم و مس سر کار دارند یک محصول اینهیوتور و ضد خوردگی بکار می رود و در شکلهای مختلف وجود دارد.

 

ماده بنزوتری آزول (BTA):

 

بنزو تری آزول تقریبا قابل حل در آب می باشد، به سادگی قابل تجزیه نمی باشد و خاصیت جاذب یووی و پایدار کننده نوری را داراست.

قابلیت انعطاف پذیری سبب شناخته شدن ماده بنزوتری آزول شده است و این ماده پر استفاده به عنوان یک مهار کننده در امولسیون‌های عکاسی و به عنوان یک معرف جهت تعیین تحلیلی نقره مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته بسیار مهم و قابل توجه این می باشد که بنزو تری ازول به صورت وسیع به عنوان مهارکننده خوردگی در جو و زیر آب مورد استفاده قرار می گیرد.

مشتقات بنزوتریازول خاصیت های شیمیایی و بیولوژیکی را دارا می باشند.

 

 

کاربرد و موارد استفاده ماده بنزوتری آزول (BTA) در صنعت های مختلف:

 

1. کاربرد در صنعت دارو.

2. استفاده به عنوان مهار کننده در امولوسیون عکاسی.

3. کاربرد به عنوان ضدخوردگی در صنعت فلز آلومینیوم و مس.