واکنش های آمونیوم کلراید (نشادر)

واکنش های آمونیوم کلراید (نشادر)

شهریور ۱۲, ۱۳۹۸
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (۵ votes, average: ۴.۸۰ out of ۵)
Loading...
دسته: article

واکنش های آمونیوم کلراید (نشادر):

واکنش های ammonium chloride:

واکنش نشادر با آب واکنشی گرماگیر است و در صورت حل کردن آن در آب در صورتی که ظرف واکنش در دستان شما باشد، احساس سرما را در دستانتان حس خواهید نمود .
(NH4Cl (s)+ H2O (l)—> NH4Cl (aq) + H2O (l
در اثر حرارت تجزیه شده و به آمونیاک و هیدروکلرید اسید تجزیه می شود که طبق واکنش زیر است :
NH4Cl → NH3 + HCl
با واکنش این ماده با یک باز قوی همانند سدیم هیدروکسید گاز آمونیاک تولید شده و آزاد می شود :
NH4Cl + NaOH → NH3 + NaCl + H2O
در اثر واکنش کلرید آمونیوم با کربنات فلزات قلیایی در درجه حرارت بالا ، آمونیاک و کلرید فلز قلیایی تولید می شود :
 2NH4Cl + Na2CO3 → 2 NaCl + CO2 + H2O + 2 NH3
محلول این ماده به صورت غلیظ در فرایند های لیچینگ نیز کاربرد دارد و با اکسید های فلزی تشکیل کمپلکس می دهد. به عنوان مثال در واکنش زیر می توانید روی اکسید را مشاهده کنید که در هنگام واکنش با این ماده تشکیل روی آمونیوم کلرید می دهد
ZnO+NH4Cl→Zn(NH3)2Cl2+H2O
واکنشی مشابه بالا برای اکسید های فلزی ای مانند مس و کادمیوم نیز رخ می دهد.

برچسب مطالب:

فروش نشادر

فروش نشادر ایرانی

قیمت نشادر ایرانی

تولید نشادر ایرانی

تولید نشادر در ایران

 

کلمات مرتبط :

نشادر – نشادر چیست – نشادور – فروش نشادر قیمت نشادرتولید کننده نشادرکاربرد نشادر – کلرید آمونیوم – کلرید آمونیوم چیست – آمونیوم کلراید – فروش کلرید آمونیوم – کلرید آمونیم – قیمت کلرید آمونیومتولید کلرید آمونیومکاربرد کلرید آمونیوم – نام عمومی کلرید آمونیوم – msds کلرید آمونیوم – کلرید آمونیوم در حل جدول – Ammonium chloride