نشادر ایرانی گرید صنعتی:

 

آمونیوم کلراید یا همان نشادر با فرمول شیمیایی NH4Cl، پودری به رنگ سفید و همچنین بدون بو می باشد و مزه ی شور و در بعضی مواقع تند دارد.

انحلال آمونیم کلرید در آب گرماگیر است.نشادر به راحتی در آب گرم حل شده و محلولی شفاف تولید می کند.

این نمک بلوری به دلیل دارا بودن یون کلر، خاصیت اسیدی ضعیفی دارد. نقطه ذوب و جوش آمونیوم کلراید به ترتیب 338 و 530 درجه سانتی گراد است.

نشادر در صنایع مختلف کاربردهایی دارد و همچنین این ماده از واکنش آمونیاک و هیدروکلریک اسید به وجود می آید.