نیتریت سدیم گرید صنعتی:

 

سدیم نیتریت چیست؟

سدیم نیتریت یک ترکیب غیر آلی بسیار ناپایدار است و فقط در صورتی NO آزاد می نماید که pH کم باشد. این محصول از لحاظ ظاهری به شکل جامد بلوری سفید (مایل به زرد) بوده و به صورت پودری عرضه شده که در آب بسیار محلول است.
نام محصول: سدیم نیتریت (پودری)
شکل ظاهری: پودر کریستالی سفید تا کمی مایل به زرد
فرمول شیمیایی نیتریت سدیم: NaNO2
بسته بندی: کیسه های 25 کیلوگرمی