گوگرد زرد:

 

گوگرد زرد در اصل گوگرد با خلوص بالا می باشد به دلیل اینکه این عنصر در حالت خالص دارای ساختار کریستالی به رنگ زرد کم رنگ است.

 

بنابراین هر چقدر میزان زردی سولفور زیادتر باشد نشان دهنده ی خلوص بالا تر آن می باشد.